Grænseland

Jeg har glædet mig til til DRs drama-dokumentar "Grænseland"

Hovedhistorien er fortællingen om, hvor grænsen skulle gå mellem Tyskland og Danmark.

Men det er også historien om skiftet fra enevælde til demokrati, borgerskabets modstand mod de nye tider, om stemmeret til kvinder, tyende og besiddelsesløse. Kongens nederlag efter statskuppet og ikke mindst opbygningen at en stat med borgerrettigheder.

Vi kommer med i skyttegravene under 1. verdenskrig, og følger H.P. Hanssens opgør med de nationalkonservative Dannevirke-folk. Vi følger kvinderne, der overtog arbejdet, mens mændene var i krig, og bagefter kom nedbrudte frem.

Vi bliver efterladt netop der hvor Christian X (eller Kedde Kryds, som han kaldes i Sønderjylland) rider over den nye grænse ved Kongeåen på sin hvide hest. Vi efterlades sammen med det tyske mindretal i Nordslesvig (Sønderjylland) og det danske mindretal i Sydslesvig. Mange stridigheder og overgreb i hverdagen blev virkelighed for mindretals-menneskene de næste 35 år.

I 1955 vedtog Tyskland og Danmark København-Bonn erklæringerne, som gav mindretallene rettigheder. Ret til at drive skoler, dyrke eget sprog og kultur, udgive aviser og danne egne partier. Og retten til at erklære sig som dansker, hvis man følte sig som dansker. (Jeg har den store fornøjelse at være formand for Folketingets Sydslesvigudvalg, der med økonomisk støtte til mindretallet er med til at realisere netop disse rettigheder).

Seriens 4 afsnit viser DRs styrke som levende historiefortæller, der både formidler familiers og personers rørende historier og samtidig giver et overbevisende billede af helheden. I et skønt sammensurium af dygtigt skuespil, historikeres velplacerede kommentarer og ikke mindst Lars Mikkelsen, der med sit skæve smil og eminente og folkelige formidlingsevne tager os ved hånden gennem perioden.

Serien kan streames på DR. Hvis du vil grave dybere, så grib René Karpantschofs nye bog "De stridbare danskere". Glæd dig til begge dele.

| Emneord: