Død og ulykke på arbejdet

Arbejdsmiljø og sikkerhed skal styrkes på store byggerier

Tydelige krav til arbejdsmiljøet i kontrakter og etablering af en fælles og ensartet standard for opgørelse af ulykkesfrekvens på byggepladsen.

Det er et par af anbefalingerne fra en intern arbejdsgruppe under Beskæftigelsesministeriet og Transportministeriet, som blev igangsat efter et samråd i december sidste år, rejst af Enhedslisten på baggrund af de skandaløse sikkerhedsforhold på Storstrømsbroen.

Enhedslistens arbejdsmiljøordfører, Christian Juhl, siger:

Det er skandaløst, at arbejdsmiljøet på store byggeprojekter er så ringe, som vi har set de seneste år, sidst på HFORs byggeri BIO4 og Storstrømsbroen. Der er ofte opgaver som udføres for staten, regionerne eller kommunerne. Målet skal være 0 alvorlige ulykker på alle store bygge projekter

Det er på høje tid at lovgivningen strammes væsentlig op. Arbejdsgruppens rapporter peger på vigtige emner, der kan forbedre arbejdsmiljø og sikkerhed. Både bedre planlægning, ordentlig koordinering mellem de mange virksomheder på byggepladserne, klar fordeling af ansvar og tidlig inddragelse af Arbejdstilsynet er gode bud på forbedringer.

Arbejdsgruppens anbefalinger slår dog ikke til. Rapporten overser, at meget bedre inddragelse af ansatte i det forebyggende arbejde, flere og bedre uddannede arbejdsmiljørepræsentanter og meget større indflydelse til arbejdsmiljørepræsentanterne er ligeså vigtige emner, hvis det skal blive sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt at gå på arbejde på de store byggepladser.

Det samme gælder en frasortering af de arbejdsgivere (bl.a. fra udlandet) der hverken kan eller vil sørge for et sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt arbejdsmiljø. De er ikke velkomne på det danske arbejdsmarked.

Jeg ser frem til at ministrene inddrager både arbejdsmarkedets parter, arbejdsmiljørådgiverne og partiernes arbejdsmiljøordførere i udformningen af de nødvendige lovændringer.

Læs rapporten med de 8 anbefalinger her

| Emneord: