Blinkende røde lamper

Rigsrevisionens har lavet en beretning om Arbejdstilsynets tilsynseffektivitet.
Statsrevisorerne påpeger og undrer sig over, at Arbejds¬tilsynet – på trods af at en stor del af tilsynsindsatsen er risikobaseret, og at produktiviteten er steget – har anvendt flere lønkroner pr. reaktion. Der er således sket et fald på 10 % i tilsynseffetiviteten siden 2017
Beretningen tænder en række røde lamper. Den har dog en række væsentlige svagheder, fordi den alene forholder sig kvantitativt til Arbejdstilsynets aktivitet, d.v.s. hvor mange virksomheder har Arbejdstilsynet besøgt og hvor mange reaktioner (påbud mm.) det har affødt. Det giver ikke et dækkende billede af Arbejdstilsynets indsats, og giver ikke et dækkende billede af årsagerne til den manglende effektivitet.

Den svingende effektivitet skyldes først og fremmest den tidligere regerings ret alvorlige nedskæringer på Arbejdstilsynet. Desuden skiftende regeringers stop-and-go politik, hvor Arbejdstilsynet i vid udstrækning har levet af midlertidige bevillinger. Et effektivt Arbejdstilsyn har brug for faste og høje bevillinger.

Tilbagevendende fyringsrunder har medført at rutinerede og erfarne medarbejdere har fundet nye græsgange, hvilket har været en hård belastning for tilsynets effektivitet

Hertil kommer, at Arbejdstilsynet i vid udstrækning er blevet sat til at løse de omfattende udfordringer med social dumping uden faste ekstrabevillinger hertil.

Endelig har Arbejdstilsynet i perioden haft alvorlige ledelsesmæssige udfordringer, der gav sig udslag i en meget kritisk måling af arbejdsmiljøet i Arbejdstilsynet. Sagt på en anden måde: Hvis Arbejdstilsynet i denne periode kom på besøg på Arbejdstilsynet, ville det have medført mange og alvorlige påbud og påtaler.

Statsrevisorernes beretning vigtigste røde lampe er et signal til regeringen om at Arbejdstilsynets udfordringer ikke er løst. Det økonomiske løft i finansloven for 2020 var vigtigt og nødvendig, men ikke tilstrækkeligt. Løftet i finansloven for 2020 var midlertidigt og udløber med udgangen af 2022.

Rigsrevisionens beretning: https://www.rigsrevisionen.dk/media/2105766/sr0620.pdf

 

| Emneord: