Forhandlinger om en ny udviklingspolitisk strategi

I 2021 skal Folketingets partier forhandle om en ny udviklingspolitisk strategi. Enhedslisten deltager i forhandlingerne med udgangspunkt i nedenfor beskrevne standpunkter. Enhedslisten mener, at forhandlinger skal ses i lyset af den historisk lave bistand. For Enhedslisten er det afg√łrende, at der rettes op p√• den sk√¶ve kurs i den gamle strategi, der havde for stort fokus p√• dansk egen interesse. Dansk udviklingspolitik skal have afs√¶t i en rettighedsbaseret og fattigdomsorienteret bistand, hvor ulighedsbek√¶mpelse, civilsamfund og en b√¶redygtig udvikling er i centrum.
En udviklingsbistand på 1 % af BNI
Udviklingsbistanden skal √łges, og den skal bruges p√• det den er beregnet til, nemlig bistand til udvikling. P√• den lange bane skal Danmark n√• en udviklingsbistand p√• 1 % af BNI.
En additionel klimabistand på 0,5 % af BNI
Klimabistand skal v√¶re ny og additionel jf. vores internationale forpligtigelser. Verdens fattigste skal ikke betale for de problemer rige landes overforbrug har skabt. Derfor skal klimabistand ikke tages fra udviklingsbistanden, selvom udviklingsbistand ogs√• skal v√¶re gr√łn og klimaansvarlig. Der skal ligges st√łrst v√¶gt p√• klimatilpasning og de mest s√•rbare lande. Der skal sikres gennemsigtighed og pr√¶cis afrapportering af klimabistanden.
En rettighedsbaseret og fattigdomsorienteret bistand
Dansk udviklingsbistand skal v√¶re rettighedsbaseret og fattigdomsorienteret. Dette er afg√łrende for opn√•else af verdensm√•lene, og skal st√• centralt i strategien. Strategien b√łr bygge p√• forpligtelsen 'Leaving no one behind'.
Bekæmpelse af ulighed
Verdensm√•l 10 om at mindske ulighed mellem rige og fattige lande, og mellem mennesker internt i lande, skal st√• helt centralt i den nye strategi. Udviklingsbistanden skal hj√¶lpe til at nedbringe √łkonomisk, social og politisk ulighed, og ulige rettigheder og muligheder p√• baggrund af k√łn, etnicitet, seksualitet, religion, alder, klasse, handicap eller social status.
Biodiversitet og sunde √łkosystemer
Der skal v√¶re en h√łjt prioriteret indsats ift. milj√ł og biodiversitet, samt beskyttelse og genopretning af √łkosystemer. Naturbaserede l√łsninger skal i fokus. St√łtte til UNEP og IUCN.
Gr√łn omstilling, madsuver√¶nitet og agro√łkologi
Retf√¶rdig fordeling, demokratisk kontrol og ansvarlig brug af verdens naturressourcer er afg√łrende for at sikre udvikling. Bedre vilk√•r for b√¶redygtigt sm√•landbrug og ‚Äďfiskeri, herunder st√łtte til agro√łkologi, er vigtigt for at styrke kampen for madsuver√¶nitet og imod ulighed. Verdensm√•l 14 og 15 b√łr implementeres i den nye strategi. St√łtte til IFAD og FAO.
Styrkelse af demokratiske rettigheder og stærke civilsamfund
Civilsamfundsindsatsen er afg√łrende for en god udviklingsbistand. I den nuv√¶rende strategi er der alt for stort fokus p√• dansk egeninteresse, herunder s√¶rligt, hvad danske virksomheder kan f√• ud af bistanden. I den kommende strategi skal der v√¶re st√łrre fokus p√• civilsamfundsindsatser, kollektive l√łsninger og lokal demokrati.
Universelle velfærdsydelser og opbygning af robuste skattesystemer
Det er vigtigt med st√łtte til universelle velf√¶rdsydelser for at sikre bedre vilk√•r og mindre ulighed. Muligheden for at sikre velf√¶rdsydelser h√¶nger sammen med st√¶rke retf√¶rdige skattesystemer, g√¶ldsafskrivning og bek√¶mpelse af skattesnyd, skattely og korruption.
Stærke og uafhængige fagforeninger
En foruds√¶tning for at bek√¶mpe ulighed og fattigdom er, at mennesker organiserer sig. En s√¶rlig vigtig organisering er den, der sker p√• arbejdsmarkedet, n√•r arbejdere danner fagforeninger, der k√¶mper for bedre l√łn, kortere arbejdstid, arbejdsmilj√ł, sikkerhed og pension til alderdommen. Vigtigt med st√łtte til ILO.
En solidarisk og forebyggende pandemiindsats
Coronakrisen rammer h√•rdest, hvor fattigdommen er st√łrst og de offentlige sundhedssystemer svagest. Corona f√•r sult til at stige og bistand til at falde. Der er brug for st√¶rke sundhedssystemer, fokus p√• mental sundhed, forebyggelse af fremtidig pandemier og en solidarisk fordeling af vacciner. Vi skal samtidig sikre biodiversiteten som et v√¶rn mod vira.
Fokus på piger, kvinder, LGBT+, oprindelige folk og mennesker med handicap
Der skal v√¶re fokus p√• rettigheder og muligheder for piger, kvinder, LGBT+, mennesker med handicap og oprindelige folk. Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder er afg√łrende. Danmark skal prioritere adgang til og oplysning om pr√¶vention, sikker abort og seksualitetsundervisning. Princippet om 'Leaving no one behind' sikres med m√•lrettede indsatser for marginaliserede, herunder mennesker med handicap, LGBT+ og oprindelig folk.
FN fremfor EU
Den multilaterale bistand skal have hovedfokus p√• FN-institutionerne, der er garant for en rettighedsbaseret og fredelig tilgang til udvikling. Her g√¶lder bl.a. et fokus p√• UNDP og WHO, der spiller en vigtig rolle i coronaindsatsen. Det er samtidig vigtigt, at Danmark g√łr en indsats for at sikre fattige landes indflydelse i internationale fora.
Uddannelse til alle
Uddannelse er afg√łrende for en b√¶redygtig langsigtet udvikling og er et centralt v√¶rkt√łj i kampen mod ulighed. Uddannelse styrker b√łrn, unge, piger, kvinder og udsatte gruppers muligheder.
Beskyttelse og udvikling af kunst og kultur
Kunst, kultur og kunstneriske rettigheder er vigtigt. Danmark har ratificeret 2005-konvention, om beskyttelse og udvikling af kunst og kulturliv i udviklingslandene. Det skal afspejles strategien.
Fokus p√• lokale l√łsninger og skr√łbelighed i den humanit√¶re bistand
Verden har et rekordh√łjt antal flygtninge og fordrevne. St√łrstedelen i omr√•der pr√¶get af skr√łbelighed, konflikt og klimaforandringer. Danmark skal prioritere den humanit√¶re bistand. Der skal s√¶rligt v√¶re fokus p√• lokale l√łsninger og klimatilpasning. Danmark skal samtidig arbejde for en styrkelse af den humanit√¶re folkeret og de humanit√¶re principper.
Freds- og konfliktforebyggelse
Freds- og konfliktforebyggelse skal stå centralt.
Kohærens
Princippet om, at andre politikomr√•der ikke m√• skade udviklingsbistanden er afg√łrende. Handelspolitik ikke skade udviklingsm√•lene. Derfor er det vigtigt at styrke arbejdet med due dilligence og ansvarlige b√¶redygtige v√¶rdik√¶der. Udenrigspolitik skal st√łtte op om udviklingsm√•lene. Danmark skal eksempelvis bidrage til en styrkelse af den internationale retsorden, og gr√łn omstilling ikke m√• ske p√• bekostning af menneskerettigheder.
Udviklingsbistand skal gå til udvikling
Tilbagetagelse af afviste asylans√łgere, oprettelse af modtagecentre i syd og finansiering af flygtningemodtagelse i Danmark er ikke udvikling. Handel med asyls√łgere skal ikke v√¶re en del af den nye strategi.
Udviklingsbistand skal ikke v√¶re skjult erhvervsst√łtte
Udviklingsbistanden skal bruges p√• en b√¶redygtig udvikling i Syd, ikke p√• skjult erhvervsst√łtte til danske virksomheder.
Gavebistand fremfor lånebistand
Udviklingsbistanden skal ikke gives som dyre lån, så lande i Syd forgældes.
√ėget gennemsigtighed og flere kompetencer
Der er brug for en st√łrre udviklingsfaglighed i udenrigsministeriet, menneskerettighedsmedarbejdere p√• ambassader i Syd, samt samarbejde om ambassader med nordiske lande. Der er endvidere brug for st√łrre gennemsigtighed ift. hvor udviklingsbistand og klimabistand ender, og om bistanden har den √łnskede effekt.

Enhedslisten d. 16. februar 2021
Christian Juhl, udviklingspolitisk ordf√łrer og Anne Rehder, udviklingspolitisk r√•dgiver