Mærsk's skibe på stranden i Indien

Mærsk ophugger stadig skibe under uacceptable forhold
Der er stadig store problemer med ophugning af skibe på den indiske Alang-strand.
Trods årelang og massiv kritik afleverer verdens største rederi Mærsk stadig sine udtjente fragtskibe til ophugning på Alang-stranden i Indien, hvor der generelt hverken er styr på arbejdsforhold eller miljøbeskyttelse.

Det er ganske uansvarligt at verdens største rederi (ovenikøbet dansk) stadig lader sine skibe ophugge under elendige arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige forhold og med stor risiko for forurening af strande og havet.

Det er skandaløst, at Mærsk med en milliard-omsætning lader hensyn til profit have forrang for hensynet til arbejdernes liv og helbred og hensynet til naturen. Hvorfor sikrer virksomheden ikke, at ophugningen sker under forsvarlige forhold? Hvorfor gør Mærsk ikke en forretning ud af at ophugge skibe under forsvarlige forhold?

Der bør indføres internationale regler for at ophugning af skibe foregår på værfter, hvor arbejdsmiljøforholdene og hensynet til miljøet er i orden.
De internationale regler skal skærpes. De uacceptable forhold skal stoppes. Der er bør ikke bygges skibe, uden at der forlods er sat penge af til forsvarlig ophugning af skibet. Verdens rigeste lande og store rederier bør gå foran og sikre en sådan ordning.

Problemet er ikke nyt. Enhedslisten har rejst disse sager overfor skiftende ministre, både i 2017 og 2019. Vi har på baggrund af de nye oplysninger igen rejst sagen overfor miljøministeren, udenrigsministeren og erhvervsministeren.

 

Spørgsmål til ministeren
Hvad mener ministrene om, at ophugningen af skibe på Alang-stranden i Indien fortsætter under arbejdsmiljømæssigt uforsvarlige forhold, hvor arbejdet foregår iført klip-klappere og baseball-kasket ?

Hvad mener ministrene om, at der stadig er store udfordringer med lægehjælp, indkvartering og arbejdernes håndtering af affald ?

Hvad mener ministrene om, at ophugningen foregår på ubeskyttede mudderbanker og med risiko for at forurene både stranden og vandet?

Mærsk mener, at forholdene er i orden på netop de strandværfter, de danske skibe ender på, men hvorfor vil EU Kommissionen så ikke godkende dem?

Hvordan mener ministrene, at der på globalt plan kan gøres for at ophugning af skibe kan foregå miljømæssigt og sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt?

Hvad har ministrene foretaget sig siden vi sidst havde samråd om sagen i Folketingets Udenrigsudvalg i 2019?

| Emneord: