Oprustning i Arktis udenom Færøerne og Grønland


Et flertal følger NATOs ordre om at investere 1,5 mia. kr. i militæret i Arktis.

Det sker i form af en radar på Færøerne, droner til vore krigsskibe i området og bedre satelit-overvågning
Rigsfællesskabets 2 lande, Grønland og Færøerne har ikke været en del af forhandlinger, selvom begge lande har hver 2 folketingsmedlemmer i Folketinget

Det er pinligt, at forligskredsen og ministeren ikke har inviteret vore 2 partnere i Nordatlanten med ved forhandlingsbordet i så vigtig en sag.

Vi har den uskrevne regel i Folketinget, at vi ikke gennemfører beslutninger, der omfatter Grønland og Færøerne, før de har haft mulighed for selv at drøfte sagen i deres lokale parlamenter. Det ser regering og folketingsflertallet stort på.

I dette tilfælde er de 2 lande alene er orienteret på ministerniveau. Jeg kan godt forstå, at der er debat og røre i bl.a. Færøerne over beslutningen. Det er ikke en måde at behandle ligeværdige partnere på.

Hertil kommer, at 1,5 mia. kr kunne være brugt bedre på en klimaindsats end bare at følge trop, når USA og NATO dikterer oprustning – direkte i strid med Ilulissat-erklæringens krav om lavspænding i Arktis. Det er benzin på bålet i stormagtsrivaliseringen om Arktis.

Forsvarsministeriets omtale af aftalen: https://fmn.dk/da/nyheder/2021/politisk-aftale-om-arktis-kapacitetspakke...

| Emneord: