Nyt om arbejdsmiljø - april 2021

 

1: Arbejdsmiljøets internationale dag 28. april
Igen skal vi markere den 28. april som er Arbejdsmiljøets Internationale Dag.
Mindedagen blev skabt, da to faglige aktivister i Canada, Colin Lambert og Ray Sentes, kørte til et fagforeningsmøde i april 1983 og blev stoppet af et begravelsesoptog for en brandmand, der var blevet dræbt i tjenesten.
De undrede sig over, at andre arbejdere, der døde ved arbejdet, ikke modtog lignende hædersbevisning.
De to aktivister søgte opbakning fra andre aktive om at afholde en national mindedag for døde og nedslidte ved arbejdet.
I december 1990 blev denne 28. april en national mindedag i Canada, som Workers Memorial Day, en national mindedag for mennesker dræbt eller skadet på arbejdspladser. I USA fejrer man 50 året for 28. april. Dette skriver Niels Erik Danielsen i sit indlæg om arbejdsmiljøets dag. Læs hele indlægget i vedhæftede fil.
Læs FHs kommentar her: 28. april er international arbejdsmiljødag - Fagbevægelsens Hovedorganisation (fho.dk)

2: Arbejdstilsynet svækkes i Europa
Arbejdstilsynet svækkes i alle europæiske lande. Det efterlader arbejdspladser dårligere forberedte på pandemien og har kostet mange menneskeliv.
En ny undersøgelse foretaget af ETUC viser at tilsyns-inspektionerne siden 2010 er beskåret med 20 pct – fra 2,2 mill. til 1,7 mill. inspektionsbesøg om året.
Mere end hver 3. land lever ikke op til ILO-normen om at have 1 tilsynsinspektør pr. 10.000 arbejdere.
Danmark har ikke leveret data til ETUCs undersøgelse. Det har undret, derfor har jegf stillet spørgsmål til beskæftigelsesministeren herom.
ETUC (Euro-LO) vice-generalsekretær Per Hilmersson siger:
"Det er en skandale at antallet af arbejdstilsynes-tjek på arbejdspladserne er på det laveste niveau i 10 år nu hvor Covid-19 rammer. Arbejdstilsyns-tjek er faldet i hele Europa som et resultat af nedskæringer, som uden tvivl efterlader arbejdspaldser dårligt forberedte på pandemien og har uden tvivl kostet mange liv.
Det er på tide at Europa regner arbejderes liv så lavt, og at menneskeliv kommer I første række. Alle lande må ansætte flere arbejdstilsyns-inspektører, både for at sikre ansatte mod pandemien og mod de alt for mange fatale arbejdsulykker og antal af kræfttilfælde."
ETUC 28.-april udtalelse: Sikkerhed og sundhed er vores ret: http://right https://www.etuc.org/en/document/28-april-workers-memorial-day-health-an...
Undersøgelsen om arbejdstilsyns inspektører: https://mailchi.mp/etuc/embargoedhuge-fall-in-labour-inspections-raises-...

3. Aktionsgruppen holder årsmøde 29. maj
Aktionsgruppen Arbejdere Akademikere holder årsmøde i København. Årsmødet sætter i år fokus på 2 temaer:
Fra forsigtighed til evidens. Forebyggelse af arbejdsmiljøet blev i 80'erne og 90'erne båret af et forsigtighedsprincip. Princippet betød, at forebyggelsen kunne sættes i værk, hvis der var stærk mistanke om et problem. I dag er der krav om evidens – videnskabelighed. Vi skal debattere, hvad det betyder for arbejdsmiljøet.
Det andet tema er sammenhængen mellem udearbejde og risiko for hudkræft – herunder forebyggelsesmuligheder.
Læs mere i den vedhæftede fil – og deltag gerne i mødet.

4: Halvdelen af virksomheder mellem 10 og 35 ansatte er uden arbejdsmiljøorganisation
FH Hovedstaden var i efteråret i foretræde i Folketingets beskæftigelsesudvalg for at fortælle om en undersøgelse, der viser, at kun 45% af de virksomheder, der skal have en miljøorganisation, har etableret en sådan. Desuden viser det sig at Arbejdstilsynet ikke har registreret hvilke virksomheder, der har valgt en arbejdsmiljørepræsentant.
Efterfølgende kaldte vi 3. marts ministeren i samråd for at forklare, hvad han mener, vi kan gøre ved disse alvorlige udfordringer.
Se samrådet på Folketingets TV-kanal her: https://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20201/beu/td.1746458.aspx

5. Antallet af dødsulykker er det højeste i 6 år
Den årlige statistik om dødsulykker i arbejdsmiljøet viser en foruroligende retning, selvom mange ikke var på arbejde i 2020 på grund corona-krisen.
Læs mere her: https://www.a4arbejdsmiljoe.dk/artikel/dodsulykker2020

6. Intet flertal for at give arbejdsgiverne større ansvar i sager om sexuel chikane
Forsøg på at give arbejdsgivere større ansvar i sager om seksuel chikane er blevet afvist i folketingssalen.
Regeringens støttepartier stemte vidt forskelligt, da et beslutningsforslag om arbejdsgivernes ansvar i sager om seksuel chikane i sidste uge var til afstemning i Folketinget.
Mens Enhedslisten, der stillede beslutningsforslaget, Radikale Venstre og Alternativet var for at indføre et såkaldt indirekte objektivt arbejdsgiveransvar i chikanesager, stemte regeringen imod, mens SF hverken stemte for eller imod.
Regeringen og støttepartierne stemte vidt forskelligt, og nu sættes der lid til trepartsdrøftelser.
Vi er i Enhedslisten bange for, at det kan ende i ren leverpostej, når partierne ikke vil tage ansvar.
Læs her: https://www.a4arbejdsmiljoe.dk/artikel/politikseksuelchikane
Læs mere her: https://www.a4arbejdsmiljoe.dk/artikel/atsexisme

7. Millioner til arbejdsmiljørådgivning
Enhedslisten har, siden lukningen af BST (Bedriftsundhedstjenesten) - nedlagt af den borgerlige regering omkring 2009, kæmpet for at få rådgivning om arbejdsmiljø på benene igen.
Nu er det lykkedes at få 105 mill. kr til en opstart.
Lad det blive starten på det nye BST.
Læs her: https://www.a4arbejdsmiljoe.dk/artikel/puljesynspunkt

8. Menneskehandel i Danmark
Manglende samarbejde mellem myndigheder, Søfartsstyrelsen og Arbejdstilsynet, gjorde, at der ikke blev grebet ind mod menneskehandel.
Reglerne bør strammes op. Ministeren skal svare på manglerne i Beskæftigelsesudvalget.
Læs her: https://fagbladet3f.dk/node/54478

9. Ansat mistænkeliggjort i arbejdsskadesag
Det er ganske uacceptabelt at en arbejdsgiver mistænkeliggør en ansat i en arbejdsskadesag.
Tænk hvis vi var nogle, der rejste rundt og beskyldte vilkårlige arbejdsgivere for af fifle med anmeldelse af arbejdsulykker, fordi vi ved, at arbejdsgiverne underanlemder arbejdsskader helt op til 30 pct.
Godt at der stod en stærk fagforening bag den ansatte der blev mistænkeliggjort.
Læs her: https://fagbladet3f.dk/node/54365

10: Nemlig.com
Politikens artikler om virksomheden har skabt debat om arbejdsmiljøet.
Enhedslisten og SF havde indkaldt ministeren i samråd.
Se debatten på Folketingets TV-kanal her: Tv fra Folketinget / Folketinget (ft.dk)
Hør 3Fs podcast om Nemlig.com her: Bliv klogere på sagen om Nemlig.com by Fagbladet 3F (soundcloud.com)
Læs mere her: Arbejdstilsynet skærer igennem: Nemlig.com er arbejdsgiver for chauffører | Fagbladet 3F
Læs mere her: Lageransatte: Nemlig.com udnytter vores opholdstilladelse til at presse os | Fagbladet 3F
Læs mere her: Nemlig.com er langt fra alene: Rå forhold på lagre | Fagbladet 3F

11. Platformsøkonomi & kampagne mod asbest
17. april gennemførte Enhedslisten International en konference om dansk og europæisk arbejdsmarked.
2 af emnerne handlede om arbejdsmiljø.
Se debatten om asbest her: https://youtu.be/pxY-8e7-7Bg
Se video fra hele konferencen her: https://enhedslisten.eu/nyheder/video/katastrofe-eller-haab-fremtidens-a...
Læs her: https://www.a4arbejdsmiljoe.dk/artikel/hver-fjerde-unge-madbud-har-vaere...
Læs mere her: https://fagbladet3f.dk/artikel/men-wolt-bude-skal-miste-et-ben-foer-de-f...
Lyt til Fagbladets podcast: https://soundcloud.com/user-388849399/hvor-meget-tjener-et-woltbud
Læs mere her: https://piopio.dk/det-kniber-med-pizzabudets-arbejdsmiljoe

12. Ballade på Femern
28 russiske søfolk blev udvist, fordi arbejdstilladelserne ikke var i orden.
Men hvad med arbejdsgiverne skal de slippe fri ?
Ministeren måtte en tur i samråd 14. april.
Se samrådet på Folketingets TV-kanal her: Tv fra Folketinget / Folketinget (ft.dk)
Læs mere her: https://fagbladet3f.dk/node/54782
Læs mere her: https://fagbladet3f.dk/artikel/28-russere-anholdt-paa-femern-byggeriet
Læs mere her: https://fagbladet3f.dk/artikel/myndighed-giver-groent-lys-til-uhoerte-ar...
Læs mere her: https://fagbladet3f.dk/artikel/statens-byggefirma-var-advaret-om-problem...
Lyt til Fagbladets podcast: https://soundcloud.com/user-388849399/femern-i-fokus-ville-du-arbejde-28...

13. Mobning på grund af fagforeningsvalg
For halvandet år siden var vi til et meget højlydt møde hos beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.
Hans Andersen (V) og Alex Vanopslagh (LA) havde fået den opfattelse, at der dagligt var mennesker, der blev mobbet, fordi de ikke vil melde sig ind i en fagforening.
Mange af os, der har arbejdet i og med fagforeninger det meste af vores liv, forklarede at det var en presse-and uden indhold.
De borgerlige værdikæmpere insisterede, og ministeren igangsatte en undersøgelse via det uafhængige analyseselskab VIVE.
Der er nu kommet et resultat.
0,3 pct føler, at de er blevet mobbet på baggrund af fagforeningsvalg.
Det ser ud til at de borgerlige værdikrigere nu slet ikke har lyst til at kommentere resultatet.
Det har uden tvivl været dyrt at lave undersøgelsen.
Læs her: https://piopio.dk/03-pct-foeler-sig-mobbet-paa-grund-af-fagforeningsvalg...
Læs undersøgelsen her: 7,8 procent bliver mobbet på jobbet - VIVE

14: Spørgsmål til ministeren
Om afskærmning ved arbejde på tag. BEU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 279: BEU 279.docx (ft.dk)
Om antallet af arbejdsbetingede lidelser m.m. BEU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 253: Svar på BEU spm 253.docx (ft.dk)
Om asbestforurening i Holstebro BEU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 261: Svar på BEU spm. 261 om asbestrenovering.docx (ft.dk)
Om arbejdsulykker BEU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 252: Svar på BEU spm 252.docx (ft.dk)
Om fonden til forebyggelse og fastholdelse BEU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 244: Svar på BEU alm. del spm. 244.docx (ft.dk)
Om Trepartsaftalens aftale om mål for arbejdsmiljøet BEU, Alm.del - 2020-21 - Endeligt svar på spørgsmål 243: Spm. om trepartsaftale om prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen, som regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået den 21. december 2020, til beskæftigelsesministeren
Om evidensbaseret arbejdsmiljøarbejde BEU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 241: BEU alm. del - svar på spm 241.docx (ft.dk)
Om Arbejdstilsynet på Storstrømsbroen BEU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 234: BEU 234 om påbud på byggeriet af Storstrømsbroen.docx (ft.dk)
Om bygherreansvar og straf BEU, Alm.del - 2020-21 - Endeligt svar på spørgsmål 231: Spm. om, hvor mange bygherrer der er blevet indstillet til straf for overtrædelse af bygherrebekendtgørelsen, jf. § 25, til beskæftigelsesministeren
Om bygherrer og AT-påbud BEU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 230: BEU 230 om antal påbud til bygherrer i 10 år.docx (ft.dk)
Om bøder i andre nordiske lande BEU, Alm.del - 2020-21 - Supplerende svar på spørgsmål 214: Spm. om at oplyse, hvordan bødeniveauet er i de øvrige nordiske lande for overtrædelser af arbejdsmiljøloven, til beskæftigelsesministeren
Om erfaringsopsamling om store infrastrukturprojekter BEU, Alm.del - 2020-21 - Supplerende svar på spørgsmål 213: Spm. om nedsætte en arbejdsgruppe med inddragelse af fagforeninger, der skal indsamle erfaring fra arbejdet med arbejdsmiljø i forbindelse med store infrastruktur- og byggeprojekter, til beskæftigelsesministeren
Om ministeren visr stramme reglerne for bygherreansvar BEU, Alm.del - 2020-21 - Endeligt svar på spørgsmål 232: Spm. om, ministeren har nogen intentioner om at stramme lovgivningen om bygherreansvar, beskæftigelsesministeren

Hvis du ønsker en uddybning, så kontakt mig på tlf. 6162 5098

 

| Emneord: