Hvor er Jeppe Kofod ?

Jeppe Kofod har "udtrykt bekymring" over situationen i Israel og Palæstina.
Er det ikke på tide også at handle ?
Han kan handle sammen med sin norske kollega, der sidder i FNs sikkerhedsråd.
Han kan handle sammen med de nordiske udenrigsministre.
Han kan handle sammen med sine europæiske kolleger.
Han kan handle sammen med sin amerikanske kollega.
Han kan selv tage initiativer:
Han bør omgående indkalde den israelske ambassadør Benny Dagan til møde, og forklare at den danske regering tager afstand fra den israelske regerings eskalering og optrapning af konflikten. Han må forklare ambassadøren, at Israel entydigt og uacceptabelt med sine handlinger placerer sig som en undertrykkende apartheidstat. Hvis krigshandlingerne fortsætter, bør ambassadøren udvises.
Det er uacceptabelt at forholde sig passivt bekymrende til til Israels brutale og uacceptable fremfærd i disse dage.

| Emneord: