Skandaløs toghandel

Togproducent med tæt tilknytning til israelske bosættelser skal levere tog til DK
Den franske togproducent Alstom, som skal levere elektriske tog og vedligehold til Danmark for op mod 20 milliarder kroner, er på FN's liste over firmaer med bånd til israelske bosættelser. Regeringen fraråder ellers investeringer, der styrker bosættelserne.

• Det er godt at vi skal have nye eltog i Danmark, men det er uacceptabelt og i strid med Folketingets holdning at vælge en leverandør med aktiviteter i israelske bosættelser på den besatte Vestbred.

• Regeringen må straks stille aftalen i bero og sikrer at leverandøren Alstom stopper aktiviteterne i de israelske bosættelser.

• Det er ganske grotesk, at Transportministeren har valgt denne leverandør nogenlunde samtidig med at Folketinget efter en forespørgselsdebat besluttede at opstramme holdningen til Israel og bosættelserne på Vestbredden. (Vedtagelsen V 100)

• Jeg har derfor kaldt transportministeren og udenrigsministeren i samråd for at redegøre for den groteske beslutning.

https://danwatch.dk/danmarks-nye-leverandoer-af-eltog-vedligeholder-letb...

 

Folketingets vedtagelse V100 fra 13. april 2021
Folketinget henviser til V 13 fra 2014 og V 53 fra 2016 samt FN's sikkerhedsrådsresolution 2334. Folketinget udtaler sin støtte til, at Danmark fortsat arbejder aktivt for en tostatsløsning mellem Israel og Palæstina.
Folketinget understreger nødvendigheden af en genetablering af dialog inden for en realistisk tidshorisont, samt at forhandlinger skal inkludere begge parter.
Folketinget opfordrer regeringen til bilateralt og gennem EU og FN at arbejde for
• at Israel indstiller sin bosættelsespolitik
• at palæstinenserne gennemfører legitime og demokratiske valg for alle palæstinensere
• at Israel tager markante skridt til at forbedre palæstinensernes hverdag på Vestbredden og i Gaza
• at palæstinenserne tager markante skridt mod intern politisk forsoning.
Folketinget understreger, at alle, herunder Israel, bør skelne klart mellem Israels territorium og de besatte områder.
Folketinget understreger endvidere, at man ikke i aftaler med EU eller via danske offentlige eller private engagementer bør give bosættelser forbedrede økonomiske muligheder eller på nogen måde legimitere besættelsen.
(min fremhævelse)

Samrådsspørgsmål
Type: Åbent samråd
Spørger: christian.juhl@ft.dk
Spørger skal fremgå
Minister: udenrigsministeren og trafikministeren
Udvalg: URU
Den franske togproducent Alstom, som skal levere elektriske tog og vedligehold til Danmark for op mod 20 milliarder kroner, er på FN's liste over firmaer med bånd til israelske bosættelser. Regeringen fraråder ellers investeringer, der styrker bosættelserne.
Finder ministrene ikke, at handel med Alstom er i strid med Folketingets beslutninger ?
Hvad vil ministrene gøre for at firmaet Alstom trækker sig fra aktiviteter i bosættelserne ?
Hvordan vil ministeren løse dette dilemma, hvis det ikke er muligt at få firmaet til at trække sig fra bosættelserne ?
https://danwatch.dk/danmarks-nye-leverandoer-af-eltog-vedligeholder-letb...

 

| Emneord: