Brutale nedskæringer

Kulturen lider under brutale nedskæringer i Nordisk Råd

Nordisk Ministerråds vil skære 7,250 mill. kr på kulturen i budgettet for 2021.
Det drejer sig om beskærelser på
2,800 mill. kr på generelle kulturelle indsatser
0,634 mill kr på film og medier
0,652 mill kr på støtteprojekter
1,922 mill kr kulturelle institutioner
1,149 mill. kr på andre kultursatsninger
Det er andet år i træk, der er skåret på kulturen og omegn.
Sidste år måtte folketinget lave en feberredning for at sikre Nordisk Journalist Center i Århus. De fik skåret stort set hele deres beløb på Nordisk Ministerråds Budget.
Også i år står de også til at miste deres nordiske støtte.
Nordisk Informationskontor i Flensborg står til at lukke, fordi de ikke er prioriterede i Nordisk Ministerråds budget. Folketinget har i flere år via Sydslesvigudvalget prøvet at lappe hullerne.
Også Nordisk Kulturfond, Nordens Hus på Færøerne og i Island samt filmfestivalen Nordisk Panorama risikerer at lide under besparelserne.
Nordisk Råds præsident, Bertel Haarder har haft de store ord fremme i hans omtale af nedskæringerne. Og det med rette.
Nedskæringerne, der planlægges på kultursamarbejdets område, er dybt bekymrende. De er ikke mindst af Nordisk Grøn Venstre i Nordisk råd blevet kaldt både uigennemtænkt og uansvarlig.
Til historien hører dog at nedskæringerne stammer fra Bertel Haarders partikollega, Karen Ellemann, tidligere minister for Nordisk Samarbejde, startede i 2013.
I en artikel i Berlingske opfordrede hun til at nedlægge Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd, og kaldte de 2 organisationer for kaffeklubber og for en papirtiger.
Inden den debat var slut havde Karen Ellemann været med til at sikre en besparelse på Nordisk Ministerråd på intet mindre end 9 pct.
Den eneste partigruppe, der i Nordisk Råd stemte imod nedskæringerne var Nordisk Grøn Venstre. Beslutningerne fra dengang trækker dybe spor ind i budgettet for 2022.
Det var, for at sige det mildt, rigtig ærgerligt, for Nordisk Råd gør hver dag god nytte for de penge, det koster landene at være med.
I øjeblikket arbejder vi i Nordisk Råd for sammen at bekæmpe antibiotikaresistens, for at styrke samarbejdet indenfor sundhed, klima, samfundssikkerhed, på kulturområdet, med initiativer om fælles nattog, med at fjerne grænsehindringer.
Kort sagt, samarbejde giver fuld nordisk nytte for de penge som landene betaler.
Derfor er det nødvendigt at vi får landenes ministre med på at eliminere de ødelæggende nedskæringer.


(Nordisk Grøn Venstre er den partigruppe i Nordisk Råd, som Enhedslisten er tilsluttet. NGV besætter 10 af Nordisk Råds 87 pladser og består udover Enhedslisten af SF/Danmark, SV/Norge, Venstrepartiet/Sverige, Venstrealliancen/Finland, IA i Grønland, Tjodveldi/Færøerne og Grøn Venstre/Island)

| Emneord: