Bygningsarbejdere udsat for asbest

Arbejdsleder udsatte i grotesk asbest-sag i København bygningsarbejdere for helbredsfare
På en arbejdsplads i København var de ansatte bange for, at der var asbest i bygningsmaterialerne i en boligrenovering, de skulle udføre. De bad arbejdsgiveren om, at der blev taget prøver på pladsen.
Arbejdslederen afviste og negligerede deres ønske. Efter alvorlig debat, indvilgede han i at få taget prøverne. Han meddelte efter analyserne mundtligt, at der ikke var asbest i prøverne ifølge analyserne.
De ansatte ønskede at se analyserapporterne, hvilket lederne i første omgang afviste. Men efter hårdt pres fik de analyserne. Men der var rettet i kopierne – alt tyder på at lederen havde photo-shoppet analyserapporterne.
De ansatte bekostede herefter selv en analyse, der viste sig at være positiv – der var asbest i støvet på byggepladsen.
De gik til pressen – men inden der kom offentlighed om sagen, havde virksomheden fyret arbejdslederen.
Der er nu rejst en retssag.

Det er ganske uacceptabelt at en virksomhed og en arbejdsleder på denne måde udsætter ansattes liv og helbred for fare.Det er godt at de ansatte havde styrken og modet til at reagere og tage sagen i egen hånd. Meget tyder på at der mange steder ses gennem fingre med hvor farlig asbest er for helbredet.Den slags overtrædelser bør straffes hårdt.

Det er nødvendigt at få strammet op på reglerne om prøvetagning af sådanne prøver til analyse. De ansatte skal have ret til , på virksomhedens regning at rekvirere analyser om asbest på deres arbejdsplads. Det skal være et uvildigt og autoriseret firma, som udtager prøverne på arbejdspladsen, så de er dækkende for forholdene på pladsen. Bagefter skal analysefirmaet sikre, at de ansatte får analyseresultaterne direkte fra firmaet.

Bedst vil det være, at alle virksomheder, der arbejder med asbestrenovering pålægges certificering, så vi kan få skilt fårene fra bukkene.

Jeg har kaldt ministeren i samråd om den alvorlige sag.

| Emneord: