Israel er en apartheidstat


Israel er en apartheidstat, der udfører en udmattelseskrig mod palæstinenserne.
De behandler palæstinenserne som andenrangsborgere.
Israel er tilfreds med status quo: en uafklaret situation, hvor de langsomt, men systematisk kan opbygge deres bosættelser på Vestbredden og dermed gøre det umuligt for palæstinenserne nogen sinde at opbygge deres egen stat.
Israel går systematisk efter at bosætte og undertrykke sig til Vestbredden, så det bliver en del af Israel. Bosættelserne fortsætter, og undertrykkelsen fortsætter.
Palæstinenserne kan ikke føle sig trygge på vej til eget hjem og heller ikke i eget hjem.
USA bakker Israel aktivt op.
Det har vi især set da Donald Trump var ved magten. Han gav grønt lys for at Israel kunne annektere dele af Vestbredden.
De europæiske lande er passive – nåh nej, det passer ikke. De europæiske lande laver masser af resolutioner og taler om, hvad man kunne gøre, men handler ikke
EU kan opsige den privilegerede adgang til EU's marked, som Israel har haft i mange år. Trump lavede en knibtangsmanøvre mellem Israel og Marokko. Marokko skulle anerkende Israels ret til at bosætte Vestbredden, og Israel skulle anerkende Marokkos ret til at have besat Vestsahara. Det var en uskøn aftale.
Der er to parter, en besætter Israel og et besat land, Palæstina.
Ifølge folkeretten har besættere ret til at forsvare sig, når alt andet går galt.
En tostatsløsning bliver mere og mere umulig, hvis ikke vi og andre lande reagerer mere end med ord. Tavshed fra mange europæiske lande virker som accept af, at tingenes tilstand kan fortsætte. Israel strammer kursen. De ser stort på menneskerettighederne. Der sidder op mod 8.000 politiske fanger i israelske fængsler, og nogle af dem er børn og unge. Det er svært at se, at der kommer resultater, så længe vi ikke gør op med USA's dominans.
USA er ikke en troværdig forhandlingspart; de kan ikke facilitere en forhandling. De blokerer i et håbløst mindretal i FN. Det er svært at se, at der kommer resultater.
Hvis ikke Danmark og EU vil bruge det økonomiske diplomati, f.eks. gennem en boykot af bosættervarer og en opsigelse af den privilegerede adgang til EU's marked, så vil bosættelserne fortsætte.
Regeringen så tilsyneladende Benjamin Netanyahu og højrefløjen som en reel samarbejdspartner. Jeg var chokeret over at se den gedigne opbakning til Netanyahus valgkamp, som statsministeren gennemførte ved at tage ned at trykke manden i hånden midt i valgkampen. Han havde ét formål, og det var at vise, at han var salonfæhig, selv for et kritisk land som Danmark. Hvor bliver den kritiske eller den klare handling af, f.eks. gennem de der økonomiske sanktioner?
For kort siden aftalte DSB at virksomheden Alstom skulle stå for nye el-tog til DK for milliarder af kroner.
Jeg rejste sagen overfor udenrigsministeren. Han bekræftede at Alstom havde aktiviteter men at de har solgt den del fra.
I forrige uge fandt vi ud af at Alstom i stedet for har købt virksomheden Bombardier Transportation
De driver en toglinje Tel-Aviv og Jerusalem, som kører gennem besat område og udelukkende er for israelere
Så jeg sendte i torsdags endnu en henvendelse til udenrigsministeren.
Det selvom at vi har fået vedtaget i Folketinget at private virksomheder og offentlige institutioner skal afstå fra at lave aktiviteter, der gavner bosættelserne.
---
Alt for længe har vi set passivt til at Israel udøver statsterrorisme
Alt for længe har vi set passiv til, mens børn, ældre og gamle bliver fængslet
Alt for længe har vi set passivt til, når Israel smider palæstinensere ud af deres boliger i Østjerusalem
Alt forlænge har vi set til, mens palæstinensernes rettigheder bliver krænket.
Alt for længe har vi set til mens en hel palæstinensisk befolkning er lukket inde i et åbent fængsel, Gaza.
Alt for længe har bosættere stjålet mere og mere land på Vestbredden.
Alt for længe har skiftende danske regeringer været ukritiske overfor Israel og USA
EU må lukke markederne for Israelske produkter
Vi må oplyse om forholdene, lave solidaritetsmøder, boykotte Israels dadler, appelsiner og andre varer i supermarkederne.

Tiden er inde til et frit Palæstina – eller en et-statsløsning i en demokratisk og sekulær stat
Tiden er inde til at sikre det palæstinensiske folk menneskerettigheder og demokrati.

 Tale holdt på SAPs sommerlejr 18. juli 2021

| Emneord: