Nyt om arbejdsmiljø september 2021

Det handler om indsatsen mod asbest, psykisk arbejdsmiljø og Arbejdstilsynet

Asbesten dræber stadig

Fagforeningen Blik og Rør skubbede gang i debatten om asbest med en velbesøgt konference på Christiansborg 5. august.
Selv om det er mange år siden at asbest blev forbudt i produktionen i Danmark, er der stadig omkring 300, der hvert år dør af asbestrelaterede sygdomme.
Der har de sidste 2 år været ikke mindre end 36 straks-påbud fra AT i forbindelse med asbestrenovering.
Derfor var der fuld opbakning til fagforeningens krav om øgede politiske og faglige aktiviteter på vej mod et asbestfrit Danmark.
Der er rejst 8 vigtige krav fra Blik og Rør.
Enhedslisten har på baggrund af konferencen bedt beskæftigelsesministeren om tage stilling til Blik og Rørs & fremlægge en plan for et asbestfrit Danmark.
Læs om asbest her: Et Danmark uden asbest | Christian Juhl
Læs om konferencen her: Asbest kom på dagsordenen på Christiansborg | Blik- og Rørarbejderforbundet (blikroer.dk)
Besøg Asbesthuset og få mere at vide om asbest: Asbest-huset.dk
Læs mere om konferencen her: Blik&Rør: Det handler om menneskeliv | Solidaritet
Læs også mere her: Dan Henriksen udsat for asbest på arbejdet: Nu er han uhelbredelig syg | Netavisen Pio (piopio.dk)
Læs om Nikolaj Villumsen i spidsen for asbestindsats i EU. https://www.a4arbejdsliv.dk/artikel/asbesteu
Læs aftalen fra 2018, hvor 20 forslag blev sat i søen: Bred politisk aftale skal sikre at færre udsættes for asbest (bm.dk)
Læs debatindlæg om asbest på byggepladsen: Tømrer: Danmark står med en tikkende støvsky - politiken.dk

Arbejdsmiljørepræsentanter skal have mere indflydelse

Sommerinterview i A4 Arbejdsmiljø, hvor jeg fortæller om planerne for efterårets arbejde.
Artiklen er denne gang uden betalingsmur.
Læs interviewet her: http://christianjuhl.dk/nyheder/2021/07/maske-skal-amrer-have-mere-centr...

Mere arbejdsmiljøforskning er nødvendigt
Læs også: Morten Skov om forskning i arbejdsmiljø: https://fho.dk/blog/2021/08/20/morten-skov-noedvendigt-med-mere-forsknin...
Følg FHs webinarer om arbejdsmiljø her: https://fho.dk/blog/category/arbejdsmiljoe/amr/

Hvem sidder derhjemme bag skærmen ?
Interessant artikel om hjemmearbejde af Peter Raben, HK: https://solidaritet.dk/hvem-sidder-derhjemme-bag-skaermen/
Læs også om unge og hjemmearbejde: https://fho.dk/blog/2021/07/16/unge-loenmodtagere-mistrives-med-hjemmear...

 Arbejdsmiljøet skal fylde i medieforhandlingerne
Søren Søndergaard har taget arbejdsmiljøkravene med i medieforhandlingerne og bakker op om mere end 400 protesterende ansatte i branchen.
Læs her https://www.ekkofilm.dk/artikler/enhedslisten-inddrager-arbejdsmiljoet-i...
Læs også: 415 filmfolk råber op om »bøllemetoder« og usundt arbejdsmiljø - politiken.dk

3Fere stiller krav til Mette Frederiksen
Tillidsvalgte og aktive i 3F har på en konference rejst en række krav til regeringen om arbejdsmiljø, pension mm
Læs mere her: Stor konference: Her er 3F'ernes ønsker til Mette Frederiksen | Fagbladet 3F

Folketingets beskæftigelsesudvalg tager til Sydhavsøerne
Folketingets beskæftigelsesudvalg tager på studiebesøg på det skandaleramte byggeri af Storstrømsbroen og det påbegyndte byggeri af Femern-forbindelsen, ikke mindst for at diskutere sikkerhed og arbejdsmiljø med de ansvarlige på byggerierne.
Begge byggerier har dannet udgangspunkt for flere samråd med beskæftigelsesministeren.
Det sker 14. og 15. september.

Slå ikke på ATs ansatte
40 dages betinget hæfter for at slå på Arbejdstilsynets tilsynsførende.
Det var billigt sluppet. Man slår ikke på mennesker, hvis opgave er at sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø.
Læs mere her: https://fagbladet3f.dk/artikel/ansatte-i-arbejdstilsynet-overfaldet-paa-...

Ny arbejdsskadelov ?
Det sidste halve år har Folketingets Beskæftigelsesudvalg holdt møder om forskellige elementer i Arbejdsskadelovene.
Det er Peter Hummelgaards plan at gennemføre ændringer af lovene i løbet af den kommende vinter.
Kompendiet fra Beskæftigelsesudvalgets møder er vedhæftet som fil.
Skarpe kommentarer og ideer til hvilken vej, vi skal modtages gerne.

Udenlandsk firma skjuler arbejdsulykker (samråd)
Hos det polske byggefirma Budomex er to ansatte blevet opfordret til at skjule arbejdsskader, ligesom firmaet har undladt at anmelde dem til myndighederne.
På den baggrund bedes ministeren besvare følgende spørgsmål:
1. Hvilke konsekvenser, mener ministeren, at det skal have, hvis virksomheder som Budomex prøver at skjule, at der er sket en arbejdsulykke på deres arbejdsplads og ikke anmelder arbejdsulykken, selvom medarbejderen har brækket en arm og har været uarbejdsdygtig i mange uger?
2. Hvilke myndigheder kan gribe ind i en sådan sag?
3. Mener ministeren, at indsatsen overfor ikke-anmeldte arbejdsulykker er effektiv nok?
4. Mener ministeren, at straffen for at forsøge at skjule en arbejdsulykke og ikke at anmelde arbejdsulykke er høj nok?
Der henvises til artiklen »Ansatte anklager stort byggefirma for at skjule arbejdsulykker: 'Jeg føler mig manipuleret'« på www.a4arbejdsmiljoe.dk den 4. august 2021.
Samrådet gennemføres 13. september kl. 13.00. Samrådet kan følges på Folketings TV

FH-Hovedstaden arrangerer konference om psykisk arbejdsmiljø

FH Hovedstaden sætter det psykiske arbejdsmiljø på dagsordenen på en konference på Christiansborg 28. oktober.
Alle er velkomne. Program følger.

Bedre arbejdsmiljø kan sikre 22.500 arbejdspladser
Arbejdsgiverne råber efter arbejdskraft. En del af behovet kan skaffes ved at sikre et bedre arbejdsmiljø.
Ny analyse viser, at 28 procent af alt sygefravær blandt lønmodtagere i Danmark skyldes dårligt arbejdsmiljø.
For at genvinde de mange tabte timer foreslår FH en række konkrete indsatser for et bedre arbejdsmiljø.
Læs mere her: https://fho.dk/blog/2021/08/28/bedre-arbejdsmiljoe-kan-oege-beskaeftigel...

Svar fra ministeren
Trafikministerens talepapir til samråd om Storstrømsbroen BEU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 351: Talepapir.pdf (ft.dk)
Beskæftigelsesministerens talepapir til samråd om Nemlig.com BEU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 370: Talepapir samråd TU til oversendelse.docx (ft.dk)
Om tilsynet med arbejdsmiljøet på Nemlig.com BEU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 391: Svar på BEU alm. del spm. 391.docx (ft.dk)
Om Arbejdstilsynets påbud på Nemlig.com BEU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 390: Svar på BEU alm. del spm. 390.docx (ft.dk)
Om vold på arbejdspladsen BEU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 423: Svar på BEU alm. del spm. 423.docx (ft.dk)
Om menneskehandel på et fiskeskib i Thyborøn BEU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 420: Svar på BEU 420.docx (ft.dk)
Om at leve op til ILO-normen for AT tilsynsførende BEU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 407: Svar på BEU 407.docx (ft.dk)
Om vandrende arbejdstageres boligforhold BEU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 471: Svar på BEU alm del spm. 471.docx (ft.dk)
Om AT og Nemlig.com BEU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 490: Svar på BEU 490.docx (ft.dk)
Om korruptionsdømt leder på Storstrømsbyggeriet BEU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 514: Svar på BEU spm. 514.pdf (ft.dk)
Om AT og Forsvaret BEU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 504: Svar på BEU 504.docx (ft.dk)
Om ændring af arbejdsmiljøloven BEU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 536: Svar på BEU alm. del spm. 536.docx (ft.dk)
Om psykisk arbejdsmiljø på kirkegårde 1 https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/kiu/spm/66/svar/1803356/2435499.pdf
Om psykisk Arbejdsmiljø på kirkegårde 2 https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/kiu/spm/68/svar/1803360/2435507.pdf

| Emneord: