Ulighed rammer os som en boomerang

Mulighederne i verden for at blive vaccineret er uhyre forskellige.

Vi har i Danmark sikret vaccinering af en meget stor del af vores befolkning. Vi er langt med 3. stik og er begyndt at tale om det 4. stik.
Samtidig har meget få fået det første stik i verdens allerfattigste lande.

WHOs leder advarede os fra starten af pandemien. Ingen er sikre før alle er sikre.
Det har vi for alvor lært de sidste måneder, hvor Omikron-varianten har med stor hast spredt sig fra lande med lav vaccine til lande som Danmark. Virus kender ingen grænser. Vaccineuligheden har ramt os som en boomerang.

Ingen er sikre, før Covax fungerer optimalt
Vi skal styrke Covax-samarbejdet, som FN har igangsat for at hjælpe verdens fattigste. Der er brug for mange flere penge til vaccine, men også til at sikre den nødvendige kapacitet til transport af vacciner, nedkøling undervejs og personale, der kan gennemføre vaccinen. Der er stor forskel på Afrikas fattigste landes sundhedssystemer og Danmarks robuste sundhedssystem. Jeg glæder mig over, at en af de grundige organisationer indenfor vacciner i 3. verden, GAVI, har fået tildelt en del af denne opgave.

Ingen er sikre før vi deles om vaccinerne
For det andet skal verdens rigeste lande stoppe den uacceptable hamstring, som de har stået bag. Vi bør frasige os de bestillinger, som vi har lavet og sikre, at de går til verdens fattigste. Vi skal naturligvis være klar til at sikre de vacciner til verdens fattigste, som ikke er så følsomme overfor høje temperaturer som de, der kræver meget hård nedkøling under transport og opbevaring.

Ingen er sikre, før patenterne er suspenderet
For det tredje skal vi ophæve patenterne på vacciner til verdens fattigste. Det kan vi gøre med god samvittighed. Det er rige landes statslige forskningsinstitutioner, der i overvejende grad har stået for forskningen og udvikling af vacciner, hvorefter denne viden er givet til private firmaer, der har sat produktionen i værk. Det er ganske uhyrligt hvor store summer medicinalindustrien tjener på produktionen. De bør bidrage med billigere vaccine. Det er ufatteligt at pandemien nu har hærget i næsten 2 år, uden at der har kunnet opnås en aftale om at suspendere patenterne. Profit er tilsyneladende vigtigere end sundhed.

Ingen er sikre før vi ruster os sammen til fremtiden
For det fjerde skal vi ovenpå pandemien styrke den sundhedsmæssige forskning på tværs af grænserne, så vi er bedre rustet til en kommende situation. Jeg har i Nordisk Råd foreslået at vi går sammen om fælles forskningen og etablerer en fælles nordisk produktionskapacitet, helst i offentlig regi. Denne pandemi har afsløret, at markedet ikke har kunnet levere de mængder af vaccine, som vi har haft brug for. Forslaget er indtil videre blevet ved snakken, fordi borgerlige politikere ikke ønsker at røre ved private virksomheders mulighed for at tjene penge på en pandemi.

| Emneord: