arbejdsmiljø

2 ud af 3 byggepladser har farligt arbejdsmiljø

Farligt arbejdsmiljø på byggepladser skal stoppes

Grib muligheden for at undgå allergi-riskiko

Regeringen vil vente på EU, før han handler mod allergiaggressive stof MI

Regeringen stjæler 64 mill.

Regeringen annullerer 11 ud af 12 forebyggende projekter, som S, SF, RV og Enhedslistens igangsatte før valget.

Forbyd allergifremmer i maling

En ny europæisk undersøgelse viser, at 9 ud af 10 vandbaserede malinger indeholder det stærkt allergifremmende stof MI.

Arbejdstilsynet uden styr på farlig asbest

Arbejdstilsynet har ikke overblik over anmeldelser af nedrivning og renovering, hvori der er indgået asbest.

Luk firmaer, der sløser med sikkerhed

Byggevirksomheden Tag DK bliver ved med at sløse med sikkerheden på trods af gentagne påbud fra Arbejdstilsynet

64 mia. er prisen for et dårligt arbejdsmiljø

Dårligt arbejdsmiljø koster liv og helbred

Arbejde kan man dø af

Vi skal kunne gå på arbejde uden at blive syge eller komme til skade.