velfærd

Politik for de mange – både i Roskilde og på Langeland

Roskilde Avis' redaktør Torben Kristensen gav forleden gode råd til lokale politikere