Mærsk

Ingen rettidig omhu fra Mærsk

Profitten tæller højere end fattige arbejderne sikkerhed og miljøet

Mærsk i Mombasa

Havnearbejdere i Kenya får 2 kroner i timen for at laste Mærsk-skibe

Mærsk udsætter arbejdere for stor fare

Mærsk skrotter skib i Bangladesh under farlige arbejdsforhold

Farlig ophugning

Regeringen må gribe ind overfor Mærsks farlige ophugning af skibe i Indien