Mærsk

Mærsk udsætter arbejdere for stor fare

Mærsk skrotter skib i Bangladesh under farlige arbejdsforhold

Farlig ophugning

Regeringen må gribe ind overfor Mærsks farlige ophugning af skibe i Indien