Klimabistand

De private svigter

Hvem skal finansiere klimaindsats & udvikling i fattige lande?

Grøn omstilling fra neden - ikke grøn vækst fra oven

 Klimabistanden skal fremme og støtte et kritisk civilsamfund