medarbejderinvesteringsfonde

Tag-selv-bord til arbejdsgiverne

De ansatte skal stille risikovillig kapital til rådighed