Indien

Ingen rettidig omhu fra Mærsk

Profitten tæller højere end fattige arbejderne sikkerhed og miljøet

Hvidvask af kemikaliekoncern

Det er en falsk påstand, når Christian Juhl (EL) over for Altinget hævder, at Syngenta udplyndrer indiske landmænd.

Stop dansk gældsslaveri i Indien

DanWatch har lanceret dokumentarfilmen, 'Seeds of Debt', samt rapporten, 'Danske investeringer i indisk gældsslaveri'.