udflytning

Ventetid for arbejdsskadede stiger

Lange ventetid gør arbejdsskadede endnu sygere

Udflytning truer søsikkerheden

Udflytning til Aalborg truer søsikkerheden i Grønland

Skadelig udflytning af Arbejdsskadestyrelsen

Regeringen har besluttet at en del af de statslige arbejdspladser skal flyttes ud i landet.