udflytning

Først valser de til højre...

Udflytning af statslige arbejdspladser får mig til at tænke på Arne Würglers gamle sang.

Ventetid for arbejdsskadede stiger

Lange ventetid gør arbejdsskadede endnu sygere

Udflytning truer søsikkerheden

Udflytning til Aalborg truer søsikkerheden i Grønland

Skadelig udflytning af Arbejdsskadestyrelsen

Regeringen har besluttet at en del af de statslige arbejdspladser skal flyttes ud i landet.