ventetid

Ventetid for arbejdsskadede stiger

Lange ventetid gør arbejdsskadede endnu sygere

Arbejdsskadede belastes af lange retssager

Hver tiende får ret, når de går til domstolene med en afgørelse fra Ankestyrelsen.