menighedsråd

Demokrati og menighedsråd

Folketinget har førstebehandlet forslag om at mennesker , der er under værgemål, får ret til at stemme til menighedsrådsvalg.