annektering

Palæstina

Nyt fra Borgen og omegn  september  2020