forældelsesfrist

Arbejdsskadeaftale med væsentlige forringelser

Enhedslisten kan ikke tilslutte sig aftalen.