Kirke

Stat og kirke

Folkekirkens særstatus og statslig støtte er en ulempe