dansk folkeparti

Hvordan skal vi hjælpe ?

Dansk Folkepartis politik øger flygtningepresset

Godhedsindustrien

Det er de ord, som Anders Vistisen og Claus Kvist Hansen fra Dansk Folkepartis bruger om de danske udviklings- og nødhjælpsorganisationer

Nye borgere i Danmark

Torsdag inden jul bød Folketinget velkommen til en række nye statsborgere.

Dagpenge-klynkeri

Bent Bøgsted fra Dansk Folkeparti klynker.

Frihed til at tro

Det er uacceptabelt af jøder i Danmark kan føle sig tvunget til at skjule deres religion.

Kamæleon-partiet

Lærerne har været lockutet i 25 dage af stædige arbejdsgivere i KL og regeringen.

Dansk Folkeparti træder på de små

Dansk Folkeparti vil endnu engang lægge stemmer til nogle asociale forlig.

Dansk Folkeparti og de arbejdsløse

Rene Christensen fra Dansk Folkeparti lider et alvorligt erindringssvigt.

DF og arbejdsløshed

Dansk Fokleparti har stillet forslag om at udskyde gennemførelsen af de 2 års dagpenge et halvt år.