socialdemokratiet

Hummelgaard surmuler

" I vil  jo alligevel ikke besk√¶ftiger jer med EU, for I vil bare ud"