Grænseværdier skal sikre helbreddet

– ikke virksomhedernes økonomi

I efteråret skal der fastsættes nye grænseværdier for dieselpartikler i arbejdsmiljøet.

Arbejdstilsynet har ladet COWI udarbejde en rapport over forskellige grænseværdier og de økonomiske konsekvenser for virksomhederne.

Et sådan hensyn kan betyde, at nye grænseværdier ikke forbedrer arbejdsmiljøet og sundheden for de ansatte.

Som situationen ser ud i forhandlingerne lige nu, risikerer forhandlingerne ender med alt for høje grænseværdier. Det vil få alvorlige og uacceptable konsekvenser for de ansattes helbred.

Det er et grundprincip, når der fastsættes grænseværdier, at de er så lave, at de reelt beskytter ansatte mod sundhedsmæssige skader, også selvom det kan betyde en ekstraudgift for virksomhederne.

Derfor er det afgørende, at ministeren og Arbejdstilsynet fastholder de sundhedsmæssige prioriteter i arbejdet med grænseværdier for dieselpartikler.

Jeg har bedt ministeren svare på en række spørgsmål om COWIs rapport, og om hans holdning til fastsættelse af grænseværdier – se nedenfor.

Baggrund

 

Spørgsmål til beskæftigelsesministeren om græseværdi for dieselpartikler
Forud for forhandlinger om en ny dansk grænseværdi for dieselpartikler i arbejdsmiljøet, kommer fagforbundet 3F med en kritik af Arbejdstilsynet.
Fagforbundet ærgrer sig over, at tilsynet ikke har prioriteret at få konsulentvirksomheden Cowi til at kvalificere de sundheds- og samfundsmæssige gevinster ved en lav grænseværdi.
Kilde: A4Arbejdsmiljø (14.8.2020)

1) Vil ministeren orientere Beskæftigelsesudvalget om status for udarbejdelse af grænseværdi for dieselpartikler i arbejdsmiljøet - herunder både de sundhedsmæssige og samfundsmæssige konsekvenser af forskellige grænseværdier?
2) Hvilke principper skal efter ministerens mening lægge til grund for fastsættelse af en grænseværdi for dieselpartikler?
4) Hvad mener ministeren om EU's anbefalede højeste værdi på 50 µg/m3, der vil betyde at 1 ud af 7 personer sandsynligvis vil udvikle kræft efter arbejde under disse koncentrationer i 45 år?
5) Hvilken rolle vil NFAs rapport fra 2018, der arbejder med en grænseværdi på 0,45 µg/m3, spille i forhandlingerne?
6) Hvad mener ministeren om 3Fs betænkelighed over, at der i COWIs rapport ikke i tilstrækkelig grad tager hensyn til de ansattes sundhed, men i for høj grad tager hensyn til virksomhedernes økonomi?

 

| Emneord: