Farlig ophugning

Regeringen må gribe ind overfor Mærsks farlige ophugning af skibe i Indien
Danwatch har i deres undersøgelse Mærsk og det livsfarlige affald afsløret, at Mærsk nu vil lade skibe ophugge på Alang-stranden i Indien. Ophugningen er blevet kritiseret for deres meget farlige arbejdsmiljø og sikkerhed for de omkring 50.000 arbejdere, der er beskæftiget med ophugning af skibe. Desuden sker der en stor forurening af havet ud for Alang. Forholdene er tidligere blevet kritiseret kraftigt af Mærsk, der nu ændrer holdning for at spare penge
Det er ganske uacceptabelt at et af verdens største og danskejede container-rederier, Mærsk tilsidesætter arbejdernes sikkerhed og hensyn til livet i havene for at spare penge, når skibene skal ophugges.
Regeringen må gribe ind overfor Mærsk og forlange forsvarlige forhold. Det kan ikke passe, at danske rederier skal modtager store subsidier fra det danske samfund og så opføre sig på den måde. Det bør forpligte dem til at optræde miljømæssigt og arbejdsmiljømæssigt i alle led af virksomhedens aktiviteter.
Desuden må regeringen arbejde aktivt for effektive internationale aftaler, som sikrer forsvarlig ophugning af skibe.
Enhedslisten har sendt udenrigsministeren en række spørgsmål om sagen. Desuden har vi kaldt ministrene i samråd for fo en forklaring på regeringens rolle i denne sag, og for at fo en redegørelse for, hvad han vil gøre for at sikre ordentlige forhold fremover.

Danwatch's undersøgelse kan læses her: https://www.danwatch.dk/nyhed/maersk-ophugger-skibe-paa-farligt-vaerft-i-indien/

Skriftlige spørgsmål til ministrene
Hvad mener ministeren, der an gøres for at ophugning af skibe sker miljømæssigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt ?
Hvilke internationale aftaler og konventioner regulerer denne form for aktivitet ?
Bliver disse aftaler og konventioner overholdt ved ophugning af skibe ved aktiviteterne ved Alang ?
Har ministeren – eller regeringens andre ministre – været rådført eller på anden måde været involveret i drøftelser i Mærsk's ændring af valg af ophugning af skibe ?
Har ministeren – eller regeringens andre ministre – gjort en indsats for at danske rederier lader deres skibe ophugge under miljømæssige og sikkerhedsmæssige optimale forhold ?
Hvad vil ministeren – og regeringens øvrige ministre – gøre for at stoppe ophugning af skibe under forhold, som der gennem årene er beskrevet ved Alang ?

Samrådsspørgsmål til ministrene
Hvad har ministrene gjort for at sikre optimale miljøforhold og arbejdsmiljøforhold ved ophugning af skibe ?
Hvilken rolle har regeringens ministre haft i forbindelse med Mærsk's beslutning om at lade sine skibe ophugge på stranden i Indien ?
Hvilke tiltag vil ministrene tage for at forbedre arbejdsforhold og miljøforhold i forbindelse med ophugning af skibe ?

| Emneord: