atomvåben

Verdens mest destruktive våben

Danmark støtter verdens farligste våben, atombomben. Denne fatale politik skal ændres.

Danmark støtter ikke a-våben forbud

Søndag 6. august er det 72 år siden, USA sprængte det første atombombe i Hiroshima.

Forbyd alle atomvåben

Mandag eftermiddag offentliggjorde FNs konference den traktat det skal gøre atomvåben ulovlig.

Fred og nedrustning

Nedrustning og international solidaritet er vores svar

Norden som a-våbenfri zone

Venstrefløjsgruppen i Nordisk Råd foreslår, at de nordiske lande skal blive en atomvåbenfri zone.

Danmark uran-eksportør

I Grønland er der uran i undergrunden i meget store mængder.

Fasthold nul-tolerance overfor uran

Den danske og grønlandske regering har bag lukkede døre indgået en aftale om uran.

Forbyd atomvåben

Til august er det 70 år siden, at USA sprængte sine 2 atombomber over Hiroshima og Nagasaki i Japan.

Forbyd atomvåben

Til august er det 70 år siden, at USA sprængte sine 2 atombomber over Hiroshima og Nagasaki.

En gammel ven fylder 70

Alt for mange krige starter, fordi der ikke i verden er et freds- og konfliktløsningsredskab, som kan sættes i værk før en konflikt udvikler sig til en krig.